ORGANIGRAMA

A fi de poder gestionar de la maner millor l’associació, Progat té contractades en l’actualitat tres persones:

ADMINSITRATIVA: Glòria Sierra. Treballa a mitja jornada en la gestió dels sòcis, subvencions, telèfon, bancs , etc…. Està contractada a mitja jornada.

TREBALL AL CARRER DIRECTAMENT:

– Montse Gómez a jornada completa. La seva tasca és capturar els animals, traslladar-los al veterinari, tot atenent les instàncies dels diferents districtes o empreses que ho demanin.

– Encarna Montes a mitja jornada. La seva tasca és la mateixa que la Montse Gómez, però restringida al districte d’Horta.

TREBALL DE COMUNICACIÓ: la comunicació està exterioritzada a l’empresa House Atreides, que s’encarrega de difondre comunicats als socis, al facebook, twiter, etc…
La resta de feines que es deriven per una bona gestió de l’associació les assumeix totes les persones de la junta, així com les voluntàries, amb qui ens coordinem per ajudar en tot el que faci falta.