Fes-te Voluntari

Per fer voluntariat a Progat Catalunya és imprescindible ser major d’edat. La nostra associació no té refugi, gestionem les colònies de gats comunitaris i fem difusió de gats abandonats o perduts. Les tasques per la gestió de colònies implica reposar el menjar, l’aigua i netejar les zones dels punts d’alimentació d’excrements i brossa que s’hagi pogut generar.

Els gats comunitaris són gats lliures o semilliures que solen ser més independents i desconfiats que els gats de casa o de refugi i és possible que els primers dies no surti cap gat a rebre’t. Els hi cal temps per confiar en els desconeguts.

Per que tots els gats estiguin ben atesos és important tindre constància i implicar-se en el nostre projecte. Al principi les persones voluntàries aniran acompanyats per alguna alimentadora de referència de la colònia i s’hauran d’acordar els horaris, assiduïtat, etc…

Gràcies a la feina de moltes voluntàries els gats tenen menjar, aigua neta i podem fer un seguiment de l’estat de cada gat.