PERFIL I TRAJECTORIA DE LA JUNTA

PRESIDENTA
Montserrat Casulleras.  Va fundar Progat l’any 1998. Actualment gestiona les instàncies rebudes des dels ajuntaments i els problemes a peu de carrer, ajudada per les altres companyres de la junta i voluntàries. Al mateix temps es fa càrrec de la vessant educativa a les escoles. Gràcies a la seva formació de mestra, està treballant altruïstament a totes les escoles i instituts que li és possible. Durant l’ any 2019 va aconseguir fer 89 tallers a escoles i instituts, amb un total de 2225 alumnes als que va  influir en l’empatia i la sensibilitat envers els altres éssers vius.

VICEPRESIDENTA
Dolors Cabrol. Ha treballat de cap d’estudis a l’escola pública. Es llicenciada en llengües hispàniques. Va entrar de sòcia de  Progat l’any 2002. Va ser una de les primeres ciutadanes que va acudir a  Progat per  gestionar la colònia de gats del seu pati de l’Eixample de Barcelona . Actualment està jubilada i dedica tot el temps que pot a cuidar els gats de les seves dues colònies: la de l’Eixample  i també la de l’escola on ha treballat i que encara en té cura, al barri de Sant Andreu.  També,  tant ella com el seu marit , en Robert, treballen altruïstament en totes les tasques de gestió de l’associació.

SECRETÀRIA
Aurora Calvo. Sòcia de Progat des del 2004. Té cura de moltes colònies de la muntanya de Montjuïc. És la responsable de les adopcions de gats abandonats, així com de coordinar amb el Centre d’Acollida d’Animals de Barcelona l’adopció dels gats i gossos del centre. Ajuda en les tasques de gestió de Progat altruïstament.

TRESORERA
Pepi Coca. Sòcia de Progat des de l’any 2009. Veïna de la Dolors Cabrol, amb qui va compartir la gestió d’esterilització i control de la colònia de gats de l’interior d’illa de casa seva, a l’Eixample. És la responsable de la gestió econòmica, coordinant-se amb la secretària, la Gloria. Ajuda altruïstament en les tasques de gestió de la junta.

VOCAL
Angels Morte. Sòcia de progat des de l’any 2007. Es va posar en contacte amb Progat per solucionar la problemàtica dels gats de la zona de la muntanya de Montjuïc per la banda de la Zona Franca. Ajuda en les tasques administratives, altruïstament.