VOLUNTARIAT CAACB

El Centre d’Acollida d’Animals de Companyia (CAACB) és un equipament de l’Ajuntament de Barcelona que compta amb un equip d’una vintena de professionals cuidadors, veterinaris, experts en medicina del comportament, dinamització del voluntariat i personal d’oficina, que s’encarrega de l’atenció integral dels animals en adopció. Alhora, més de cent cinquanta voluntaris col·laboren amb el centre d’una manera altruista, fent-se càrrec de treure a passejar els gossos i de jugar amb els gats i entretenir-los.

Si vols ajudar-los pots fer-te voluntari.